نگاه کردن به تعطیلی سراسر کشور اخبار فرهنگی و هنری

نگاه کردن به: تعطیلی سراسر کشور اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار پزشکی تاثیر نگرش جامعه بر سلامت روان بیماران اوتیسم

اوتيسم بیش از ۷۰ درصد مبتلایان به اوتیسم دچار پرسشها سلامت روان از قبیل افسردگی و اضطراب هستند. به گزارش ایسنا، تا کنون مشخص نیست آیا مبتلایان به اوتیسم نسبت به

تاثیر نگرش جامعه بر سلامت روان بیماران اوتیسم

تاثیر نگرش جامعه بر سلامت روان بیماران اوتیسم

عبارات مهم : احساس

اوتيسم بیش از ۷۰ درصد مبتلایان به اوتیسم دچار پرسشها سلامت روان از قبیل افسردگی و اضطراب هستند. به گزارش ایسنا، تا کنون مشخص نیست آیا مبتلایان به اوتیسم نسبت به افراد دیگر زیاد در معرض پرسشها سلامت روان هستند هر چند یک فاکتور مهم می تواند این عنوان باشد که این بیماران به وسیله اطرافیانشان پذیرفته و درک نمی شوند.

در حالیکه متخصصان در تشخیص بهتر اوتیسم موفق تر از گذشته عمل می کنند ولی هنوز بسیاری از مبتلایان به اوتیسم احساس می کنند آشنایی این بیماران و بیماری آنها به عنوان یک جنبه مثبت بالقوه در جامعه پذیرفته نشده هست. اوتیسم اختلالی است که باعث می شود مغز به شکل متفاوتی رشد داشته باشد. این اوضاع به تفاوت هایی در تعاملات و ارتباطات اجتماعی، تجربیات حسی و محدود شدن دلبستگی ها منجر می شود.

تاثیر نگرش جامعه بر سلامت روان بیماران اوتیسم

در یک بررسی مشخص شد آن گروه از مبتلایان به اوتیسم که احساس می کنند دیگران آنان را درک نمی کنند و پذیرفته نمی شوند زیاد علائم افسردگی و اضطراب را تجربه می کنند. یافته ها حاکی از آن است که احساس راحت پذیرفته شدن و درک شدن نقش کلیدی در سلامت روان فرد بازی می کند. به گزارش روزنامه ایندیپندنت، کارشناسان معتقدند فراهم آوردن شرایطی که بیماران مبتلا به اوتیسم در جامعه پذیرفته شوند باعث می شود آنان کمتر دچار پرسشها سلامت روان شوند.

اخبار پزشکی – ایسنا

اوتيسم بیش از ۷۰ درصد مبتلایان به اوتیسم دچار پرسشها سلامت روان از قبیل افسردگی و اضطراب هستند. به گزارش ایسنا، تا کنون مشخص نیست آیا مبتلایان به اوتیسم نسبت به

واژه های کلیدی: احساس | اخبار | سلامت | اوتیسم | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs