نگاه کردن به تعطیلی سراسر کشور اخبار فرهنگی و هنری

نگاه کردن به: تعطیلی سراسر کشور اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی همه اعضای جامعه بین المللی موظفند در برابر بی‌اعتنایی آمریکا به حکومت قانون بایستند / ظریف

در ادامه رایزنی‌های وزارت امور خارجه ایران، با سایر کشورها در خصوص اقدام غیرقانونی و یکجانبه دولت آمریکا از جمله در خروج از برجام، وزیر امور خارجه طی نامه‌ای به

همه اعضای جامعه بین المللی موظفند در برابر بی‌اعتنایی آمریکا به حکومت قانون بایستند / ظریف

ظریف: همه اعضای جامعه بین المللی موظفند در برابر بی اعتنایی آمریکا به حکومت قانون بایستند

عبارات مهم : ایران

در ادامه مشورت های وزارت امور خارجه ایران، با سایر کشورها در خصوص اقدام غیرقانونی و یکجانبه دولت آمریکا از جمله در خروج از برجام، وزیر امور خارجه طی نامه ای به همتایان خود، ضمن تشریح پیامدهای خطرناک این اقدام ایالات متحده، خواستار محکومیت زیاده خواهی و کارها غیرقانونی آمریکا از سوی این کشورها و استمرار اجرای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از سوی آنها شد.

به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه کشورمان در نامه خود، خروج آمریکا از برجام را نقطه اوج تلاش های مسبوق به سابقه آمریکا در نقض و تضعیف برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت شرکت ملل متحد دانست و با اشاره به اینکه برجام همانند هر توافق بین المللی دیگری، تابع قاعده وفای به عهد و مبتنی بر تعهدات متقابل کلیه طرف هاست، تاکید کرد که گستره، مقررات و چارچوب زمانی این توافق، نتیجه مذاکرات دقیق، حساس و متوازن چندجانبه است که افزایش، عوض کردن و یا مذاکره مجدد در باره آنها ممکن نیست، بهره حاصل از این توافق جهت ملت کشور عزیزمان ایران نیز نمی تواند به هیچ شرطی به غیر از کارها به میل خود مرتبط به عنوان هسته ای – که به طور مشخص و منحصراً در برجام و ضمائم آن درج شده است اند – مشروط شود.

همه اعضای جامعه بین المللی موظفند در برابر بی‌اعتنایی آمریکا به حکومت قانون بایستند / ظریف

وی متذکر شد که خروج نامشروع دولت آمریکا از برجام و خصوصاً روش های قلدرمآبانه ای که این دولت جهت همراه کردن سایر دولت ها استفاده می کند، اصل وفای به عهد را نقض، حاکمیت قانون و حقوق بین الملل را در سطح بین المللی بی اعتبار، و اهداف و اصول منشور ملل متحد و کارآیی نهادهای بین المللی را به چالش می کشد.

وزیر خارجه در این نامه با تأکید بر این عنوان که برجام بحرانی غیرضروری که بیش از یک دهه به درازا کشیده بود را خاتمه بخشید، خاطرنشان ساخت: برجام به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت شرکت ملل متحد ضمیمه و به موجب آن تائید شده است هست. لذا برجام فقط به امضاء کنندگان آن تعلق ندارد تا یک طرف بتواند بر اساس سیاست داخلی و یا اختلافات سیاسی با هیأت حاکمه سابقش، دل خواهانه و غیرمسئولانه آن را رد کند.

در ادامه رایزنی‌های وزارت امور خارجه ایران، با سایر کشورها در خصوص اقدام غیرقانونی و یکجانبه دولت آمریکا از جمله در خروج از برجام، وزیر امور خارجه طی نامه‌ای به

وی با اشاره به این که جمهوری اسلامی ایران، علیرغم کارشکنی های مداوم و اجرای معیوب تعهدات آمریکا از ابتدای اجرای این توافق، به تعهدات خود وفق برجام کاملاً پایبند مانده هست، تأکید کرد: اگر قرار باشد برجام ادامه یابد، اعضای باقی مانده در برجام و سایر شرکای تجاری باید به کشورمان اطمینان دهند خسارات کشور عزیزمان ایران ناشی از خروج آمریکا از برجام، بی قید و شرط از طریق کارها ملی، منطقه ای و جهانی جبران می شوند.

وزیر خارجه کشورمان در این نامه همچنین تأکید کرد: جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران تصمیم گرفته است تا با حسن نیت از سازوکارهای برجام جهت یافتن راه حل مناسب و تعیین امکان و چگونگی تضمینِ بهره برداری کامل مردم کشور عزیزمان ایران از برجام از سوی طرف های باقی مانده در این توافق و سایر شرکای اقتصادی استفاده کند، ولی چنانچه بعد از به کار بستن راهکارهای موجود، حقوق و بهره مندی مردم کشور عزیزمان ایران جبران نشود، کشور عزیزمان ایران همانگونه که در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیز آمده، حق دارد تا کارها متناسب در پاسخ به کارها غیرقانونی مستمر و متعدد آمریکا، به خاص خروج این کشور از توافق هسته ای و اعمال مجدد تمامی تحریم های یکجانبه علیه کشور عزیزمان ایران انجام دهد.

ظریف با اشاره به سخنان اخیر پمپئو مبنی بر این که در صورت عدم تسلیم کشور عزیزمان ایران به خواسته های غیرقانونی ایالات متحده، کشورمان را “هدف شدیدترین تحریم های تاریخ” قرار خواهند داد، متذکر شد که این سخنان نه تنها برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و قواعد حقوق بین الملل را نقض می کند، بلکه با تعهد صریح آمریکا در بیانیه الجزایر در سال ۱۹۸۱ نیز تعارض آشکار دارد. ایالات متحده در بیانیه مذکور متعهد شده است است که از مداخله در امور داخلی کشور عزیزمان ایران خودداری ورزد.

همه اعضای جامعه بین المللی موظفند در برابر بی‌اعتنایی آمریکا به حکومت قانون بایستند / ظریف

وزیر امور خارجه در آخر یادآور شد: تک تک اعضای جامعه بین المللی موظف هستند تا در برابر قانون گریزی، روش های قلدرمآبانه و بی اعتنایی آمریکا به حکومت قانون بایستند. نباید به ایالات متحده اجازه داد تا دیگر کشورها را ترساندن کند یا خلاف مفاد قطعنامه شورای امینت گام بردارد. آمریکا نمی تواند سایر کشور را به نقض قطعنامه ای وادار کند که بر اساس ماده ۲۵ منشور ملل متحد صادر شده است هست. این ماده از همه دولت ها می خواهد که «اقدامات مناسب جهت حمایت از اجرای برجام را انجام دهند، از جمله انجام کارها متناسب با برنامه اجرایی در برجام و این قطعنامه، و دوری از اقداماتی که اجرای تعهدات بر اساس برجام را تضعیف می کند.»

واژه های کلیدی: ایران | توافق | آمریکا | قطعنامه | وزیر امور خارجه | وزیر خارجه کشور | وزارت امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs