نگاه کردن به تعطیلی سراسر کشور اخبار فرهنگی و هنری

نگاه کردن به: تعطیلی سراسر کشور اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار حوادث محکمه جوانی که در جلسه خواستگاری به خاطر اختلاف در مبلغ شیربها،پدر عروس را کشت

پسر جوان که شب خواستگاری، به‌خاطر اختلاف بر سر شیربها پدر دختر را باچاقو کشته بود صبح دیروز در شعبه 11 دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران پای میز محاک

محکمه جوانی که در جلسه خواستگاری به خاطر اختلاف در مبلغ شیربها،پدر عروس را کشت

عبارات مهم : ایران

پسر جوان که شب خواستگاری، به خاطر اختلاف بر سر شیربها پدر دختر را باچاقو کشته بود صبح دیروز در شعبه 11 دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران پای میز محاکمه ایستاد.

کشور عزیزمان ایران نوشت: این جنایت بیست و چهارم آذر پارسال در جریان درگیری خونین در مراسم خواستگاری از دختر بین دو طایفه افغان در یکی از منزل های خیابان اتابک در پایتخت کشور عزیزمان ایران رخ داد. در این ماجرای هولناک، مرد 40 ساله ای به نام «حسن» – پدر دختر- بر اثر اصابت چاقوی خواستگار در دم کشته شد. عامل جنایت که فراری شده است بود بعد از چند روز از سوی پلیس دستگیر شد و در همان بازجویی مقدماتی به قتل اعتراف کرد.

جنایتکار 25 ساله «احمد» نام دارد که صبح دیروز جهت محاکمه از زندان به شعبه یازدهم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافت. جلسه دادگاه نیز به ریاست قاضی متین راسخ و باحضور قاضی حسینی – مستشار دادگاه- تشکیل شد.ابتدای جلسه دادگاه نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و سپس اولیای دم (پدر و فرزندان مقتول) از قضات خواستار قصاص عامل جنایت شدند. در ادامه متهم پای میز محاکمه ایستاد تا به سؤالات قضات پاسخ دهد.

محکمه جوانی که در جلسه خواستگاری به خاطر اختلاف در مبلغ شیربها،پدر عروس را کشت

شغلت چه بود؟

در یک کارگاه طلاسازی کار می کردم.

پسر جوان که شب خواستگاری، به‌خاطر اختلاف بر سر شیربها پدر دختر را باچاقو کشته بود صبح دیروز در شعبه 11 دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران پای میز محاک

چند کلاس درس خوانده ای؟

پنج کلاس

آیا اتهامت را قبول داری؟

بله قبول دارم که با چاقو پدر دختر مورد علاقه ام راکشتم!

محکمه جوانی که در جلسه خواستگاری به خاطر اختلاف در مبلغ شیربها،پدر عروس را کشت

سابقه کیفری داری؟

نه. هرگز

چرا در مراسم خواستگاری دست به چاقو شدی؟

پسر جوان که شب خواستگاری، به‌خاطر اختلاف بر سر شیربها پدر دختر را باچاقو کشته بود صبح دیروز در شعبه 11 دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران پای میز محاک

پدر دختر مورد علاقه ام به خاطر تعیین مبلغ شیربها با من اختلاف پیدا کرد و از من خواست بیرون از منزل در این مورد حرف بزنیم ولی اختلاف مان اوج گرفت و هنگام مشاجره چاقویش را از جبیش درآورد که من هم جهت دفاع از خودم چاقو را از دستش گرفتم و بدون اینکه قصد کشتن او راداشته باشم چاقو به پهلویش خورد. از دیدن این صحنه آنقدر ترسیده بودم که فرار کردم.

چرا با پدر دختر مورد علاقه ات درگیر شدی؟

سنت ما افغان ها این گونه است که هرگاه دو طایفه هنگامی که با هم وصلت می کنند اگر دختر ارزش را به طایفه دیگری می دهند باید آن طایفه هم یک دختر به یکی از جوانان طایفه برابر بدهند. دو سال پیش پسر طایفه ای به خواستگاری خواهرم آمد و ما هم قبول کردیم. ولی هنگامی که من به خواستگاری دختر 16 ساله آنها رفتم هر دفعه با یک بهانه جواب رد می دادند. روز اتفاق هم هنگامی که در مراسم خواستگاری شرایط خانواده دختر را پذیرفتم پدرش میزان شیربها را آنقدر اوج برد تا من از خواستگاری صرفنظر کنم به همین خاطر عصبانی شدم و داد و فریاد راه انداختم ولی این مرد مرا به بیرون از منزل کشاند تادر این باره صحبت کنیم که متأسفانه کشته شد.

محکمه جوانی که در جلسه خواستگاری به خاطر اختلاف در مبلغ شیربها،پدر عروس را کشت

چرا آنها دخترشان را به عقدتو در نمی آوردند؟

نمی دانم. من و گلبهار همدیگر را دوست داشتیم ولی پدرش هر دفعه بهانه تازه ای می آورد.

سپس متهم جوان در حالی که به گریه افتاده بود رو به اولیای دم کرد و ضمن اظهار ندامت و پشیمانی از آنها خواست از حق قصاص ارزش بگذرند. ولی خانواده دختر توجهی به التماس های پسر جوان نکردند و بر اجرای حکم قصاص اصرار کردند. آخر بعد از آخر محاکمه قضات وارد شور شدند تا راجع به جوان افغان تصمیم بگیرند.

واژه های کلیدی: ایران | جنایت | اختلاف | دادگاه | خواستگاری | جلسه خواستگاری | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs